Juju Yrityskampus

Kilpailun säännöt

Kilpailusäännöt

Juju 2022 toimitilat, jäljempänä ”kilpailu”

 

Kilpailun järjestäjä

Conficap Oy, jäljempänä ”Conficap”

Y-tunnus: 2862035-9

Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

Sähköpostiosoite: conficap@conficap.com

 

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat yritykset pois lukien ne yhtiöt, jotka ovat olleet tekemisissä kilpailun kanssa. Kilpailuun osallistuvien yritysten tulee olla ennakkoperintärekisterissä. Kaikki automatisoidut keinot osallistua ovat kiellettyjä. Epäillystä vilpistä tai huijausyrityksestä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja Conficapilla on oikeus poistaa epäilyn kohde kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.

 

Osallistumisaika ja palkinnot

Kilpailuun on mahdollista osallistua 31.7.2022 asti. Järjestäjä valitsee kilpailuun ilmoittautuneiden joukosta kilpailun voittajat 15.8.2022 mennessä. Kilpailussa palkitaan viisi voittajaa veloituksettomalla 3 kuukauden toimistotilalla. Kilpailun voittaja saa käyttöön toimistotilaa ns. nykykuntoisena 10-200 m2. Palkinnon suuruus määräytyy toimistotilan arvon mukaan.

 

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan osoitteessa https://kiinteistot.conficap.com/ täyttämällä pyydetyt tiedot kilpailulomakkeeseen. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Kilpailuun osallistuvat antavat suostumuksensa sille, että osallistujan ja tämän edustajan tietoja voidaan käyttää Conficapin rekisteriselosteen mukaisesti

 

Kilpailun voittajien valinta ja palkintojen lunastus

Kilpailun vastausten perusteella voittajien valinnan tekee Conficapin liiketoiminnan johto. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta yhden viikon kuluessa voitosta, on Conficapilla oikeus valita tilalle uusi voittaja. Palvelun luovuttamisesta sovitaan voittajan kanssa erikseen kirjallisesti. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi, vaihtaa muuhun aineelliseen tai aineettomaan hyödykkeeseen tai siirtää/luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Conficapilla on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailun voittaneita yrityksiä haastatellaan Conficapin sisältöön ja voittaneiden yritysten palvelun käytöstä ja kokemuksista tehdään sisältöä Conficapin kanaviin, esimerkiksi asiakashaastatteluiden muodossa. Tarkemmat yksityiskohdat sovitaan kilpailun voittaneiden yritysten kanssa.

 

Verot ja muut kustannukset

Palkinnon saaja vastaa kaikista mahdollisista palkinnon hyväksymisestä, vastaanottamisesta tai sen käytöstä palkinnon saajalle aiheutuvista veroista, viranomaismaksuista ja kustannuksista sekä näihin liittyvistä ilmoituksista.

 

Muuta

Kilpailuun osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Muutoksista ilmoitetaan järjestäjän nettisivuilla.

Järjestäjällä on koska tahansa oikeus keskeyttää kilpailu.

Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Arvontoihin osallistujille saa lähettää tietoa Conficapin eduista ja tarjouksista, kun ilmoittautuja on antanut tähän luvan.

 

Rekisteriseloste

Conficapin henkilötietolainmukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://kiinteistot.conficap.com/wp-content/themes/conficap/Tietosuojalauseke_Conficap_20220301.pdf

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Conficap Oy

Helsingissä 1.5.2022